Rzeka dzieciństwa

Warta
Od kilkunastu lat najpiękniejsze są dla mnie rzeki górskie, wartkie potoki, w których wodach, za głazami, czają się kropkowane...

  • Twitter
  • Facebook